CZECH METHOD FEEDER CUP 2019 – TOVAČOV

25.04.2019 / 21:00

CZECH METHOD FEEDER CUP 2019 – TOVAČOV

 

CZECH METHOD FEEDER CUP 2019 – TOVAČOV

 

 

 

CZECH METHOD FEEDER CUP 2019 – TOVAČOV

 

Místo konání: Tovačovská jezera – jezero Annín
Datum: 31.8. - 1.9. 2019
Ředitel závodu: Hrabal Vladimír
Startovné: 2.000,- závodník


Popis závodu

Závod jednotlivců na jezeře Tovačovské štěrkopískovny Annín. V jezeře se vyskytuje velký počet trofejních kaprů a línů. Loví se jen metodou Method Feeder. Závod může chytat maximálně 40 závodníků.

Harmonogram závodu:

Pátek

8.00 - 16.00 trénink, prezentace
17.00 mítink závodníků ( ujasnění pravidel závodu ), losování sektorů na sobotní závod

Sobota

  6.00 vstup do sektoru, příprava
  7.00 začátek závodu
18.00 konec 1.kola závodu
18,00 – 19.30 vážení
20.00 losování na nedělní závod

Neděle

5.00 vstup do sektoru
6.00 začátek závodu
14.00 konec závodu
16.00 vyhlášení výsledků závodu
 

Registrace závodníků:

Kontaktní osoba pro přihlášení do závodu je p. Hrabal email hrabal@fishing-feeder.cz . Napište kontaktní email a bude Vám obratem zaslána přihláška na závod. Závodník, tým bude přihlášen po zaplacení startovného. V případě, že závodník neuhradí startovné do 7 dnů od zaslání přihlášky bude  registrace zrušena.

Losování:

Pořadí losování určí  pořadí přihlášení . Losuje se na každé kolo zvlášť.. Pokud se nedostane závodník k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí. Lovná místa jsou rozdělena do dvou sektorů. Závodník bude každé kolo sedět v jiném sektoru.

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu ( závod je zahájen vstupem do sektoru, přípravou ). Lovné místo bude označeno ve kterém sektoru závodníci sedí a číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze rozhodčí. Ostatní osoby jen se souhlasem rozhodčích. Závodní tým nesmí během závodu nosit jakékoliv věci do sektoru. V případě, že při zdolávání vjede  jakákoliv ryba do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu musí být ryba vrácena šetrně zpět do vody a nepočítá se do výsledků.

Bodování:

Boduje se celková váha  ulovených ryb a to  kapr a lín . Po ulovení bodované ryby je nutné úlovek uschovat v závodním vezírku který musí mít délku minimálně 4m. Každý závodník musí mít svůj vlastní vezírek !!!!!   Pokud uloví tým rybu delší jako 70 cm + je nutné neprodleně přivolat rozhodčí a rybu okamžitě na místě zvážit a v co nejkratší době šetrně vpuštěna zpět do revíru. Váha ryb se zapíše do úlovkového listu závodníků a váhu potvrdí rozhodčí svým podpisem. Ryba která nebude po odpískání závodu ulovena ( podebrána v podběráku ), nebude započítaná do výsledku závodu.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven – podběrák s minimální délkou ramen 90cm, podložka pod ryby minimálních rozměrů 100x100cm.  Každý člen týmu musí mít závodní vezírek o délce 4m.

Pravidla závodu:

Závod je dvoukolový a chytají hoJednotlivci. Každý závodník může lovit na jeden prut. Povolená je pouze průběžná montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden jednoháček . Zátěž smí být použitá jenom takzvané method krmitko (otevřené). Délka návazce max. 10cm. Jiná krmítka jsou zakázaná. Během přípravy a samotného závodu je jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu. Lovení a zdolávání ulovených ryb  je možné i z vody, avšak maximálně tři metry od břehu. Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie, partikl, pelety a nebo jejich umělé imitace . Živé nástrahy jsou zakázány. Krmení method mixem ,peletamy, boilies je povoleno v neomezeném množství ( platí zákaz krmením partiklem ). Krmit se smí jen ze břehu prutem s method krmítkem. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou zakázány. Označování lovného místa není povoleno. Každý z účastníků závodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k uloveným rybám!!!!!!! Pokud tak neučiní bude vyloučen ze závodu!!!!!! Při odchodu z lovného místa je povinností uklidit řádně místo od odpadků!!!!!!
 

Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!!!!!! Pořadatel může upravit pravidla závodu. Týmy o úpravách pravidel budou obeznámeni před závodem!!!!!

Vyhodnocení závodu:

Vítězí závodník, který bude mít  v součtu obou dnů největší společnou váhu úlovků. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující počet ulovených ryb.

Protest:

Každý má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Členové komise: Hlavní rozhodčí, 5 rozhodčích. Závodník, který protest podal a závodník, kterého se protest týká budou taktéž přizvaní k řešení protestu.. O protestu rozhodují pouze rozhodčí. Každému týmu bude za porušení pravidel odečte z ulovené váhy ryb 50% váhy. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory jezera .
 

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly Povinností přihlášeného závodníka je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven. Zruší-li závodník registraci po 25. srpnu 2019, nebude vráceno startovné!!!! Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradníka. Nebo se přihlásí další závodník, který odstoupeného nahradí.
Všichni účastníci se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu!!!!!!!! Parkování je možné jenom na místech tomu vyhrazené. Určí pořadatel závodu.
 

Ceny pro vítěze:

1. Místo  10.000,- + věcné ceny + poháry
2. Místo   5.000,- + věcné ceny + poháry
3. Místo   3.000,- + věcné ceny + poháry
4. Místo  věcné ceny
5. Místo  věcné ceny


Pokud se nenaplní celé startovní pole pořadatel může ponížit částky pro vítěze!!!!!!

 
Sobota:

Vítěz sektoru A  věcné ceny + poháry
Vítěz sektoru B  věcné ceny + poháry
 
Neděle:

Vítěz sektoru A  věcné ceny + poháry
Vítěz sektoru B  věcné ceny + poháry
 

 

 

 

Nejnovější články

Poslední v diskuzi

02.01.17 / 8:10:58
ladek: i tobě kluku. Já myslel, že už neži...

01.01.17 / 14:20:25
chachar: At´ Vám to tenhle rok žere líp jak ...

27.12.16 / 16:24:02
Ladek: Andrejko já ti taktéž přeji vše nej...

Poslední komentáře

16.08.19 / 9:15:49
Grand Prix Moravy 2019 - prezentační listina
jirka: super...

06.01.19 / 15:33:05
Shimano Twin Power CI4 RA
Martin: Zdravim keby ze ho niekdo predava m...

03.01.19 / 21:48:11
Výroba feederových krmítek
Tomáš: Kupuji kovové natáčky do vlasů...

Archív

2022 / (1) - 2021 / (3) - 2020 / (1) - 2019 / (5) - 2018 / (17) - 2017 / (9) - 2016 / (24) - 2015 / (41) - 2014 / (40) - 2013 / (32) - 2012 / (30) - 2011 / (33) - 2010 / (43) - 2009 / (35)

 

 

 

 

 

 

 

MATRIX

 280

 

 

 

       črs      mrs      črs ús moravskoslezský      mrk_ico1